Πατέρας:   
π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808) εφημέριος στη Σάριζα - Αποίκια  #1.

12345
Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, Χρυσοπηγή - Απατούρια, Αποίκια  #537.
1) Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)
 #1030.
1) Μαρία του Λεονάρδου Πολέμη, 1828
 #1033.
2) Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825
 #1034.
1) Μαρούλα του Δημητρίου Πολέμη, 1851
 #1039.
2) 
 Αντώνιος (Ντεληκυρίκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1854 (+1938)
 #1040.
1) Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880
 #1044.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883
 #1045.
3) Ηλίας Πολέμης του Αντωνίου, 1887
 #1046.
4) 
 Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889
 #1047.
5) Ευάγγελος Πολέμης του Αντωνίου, 1892
 #1048.
6) Μαρία του Αντωνίου Πολέμη,
 #1049.
3) Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856
 #1041.
1) Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887 (Χώρα)
 #1074.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα,
 #1075.
3) Μαργιέτα του Λεωνίδα Πολέμη, 1889
 #1076.
4) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1899
 #1077.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, 1868 (+1940)
 #1042.
1) Λουλιώ του Γεωργίου Πολέμη,
 #1091.
2) Μίνα του Γεωργίου Πολέμη, ερμαφρόδιτη
 #1092.
3) Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833
 #1035.
1) 
 Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869 (Γιαλαρός)
 #1095.
1) Γιαννούλης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1896
 #1104.
2) 
 Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898
 #1105.
3) Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901
 #819.
4) 
 Ειρήνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1904 (+1999)
 #1106.
5) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1906
 #1110.
6) Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908
 #1107.
7) Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913
 #829.
8) Ελένη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1915
 #1108.
9) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917
 #1109.
2) Καλλιόπη του Γιαννούλη Πολέμη, 1865 (Γιαλαρούδαινα)
 #1096.
1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901
 #2101.
2) Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1890 χ.α.
 #3768.
3) Μαρία του Μιχαήλ Καμπάνη, 1891 (Μαριώ Μαριώ)
 #3769.
4) Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894
 #1926.
5) Γιαννούλης ΗΠΑ Καμπάνης του Μιχαήλ, 1896
 #3770.
3) Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια
 #1097.
1) 
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)
 #1133.
2) Μαρία του Ιπποκράτη Πολέμη, 1902
 #1134.
3) Μιχαήλ Πολέμης του Ιπποκράτη, 1904
 #1135.
4) Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863 από Αποίκια
 #1098.
1) Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #1154.
5) Μαρία του Γιαννούλη Πολέμη, 1855
 #1099.
6) Μαργαρώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1879
 #1100.
7) Ευαγγελία του Γιαννούλη Πολέμη, 1880
 #1101.
8) Λεωνίδας Πολέμης του Γιαννούλη, 1860
 #1102.
4) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1837
 #1036.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου,
 #1031.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1