Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

12345
Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,  #1631.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1827 (Τρυπάνης)
 #3626.
1) Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855
 #3628.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1883
 #3676.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891 (Χαριτούλης)
 #2769.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1917
 #1718.
2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1858
 #3629.
3) Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3630.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Τατάκη,
 #3636.
2) Ευτέρπη του Γεωργίου Τατάκη,
 #3637.
1) Αντώνης Δενδράκης,
 #3645.
2) Γεώργιος Δενδράκης του Σπύρου,
 #3646.
3) 
 Κατερίνα του Γεωργίου Τατάκη,
 #3638.
1) Δημήτρης Περγαντής,
 #3648.
4) 
 Ασημίνα του Γεωργίου Τατάκη, (+1974)
 #2702.
1) Μαντούλα του Αντωνίου Κυρτάτα, 1924
 #2704.
2) Ειρήνη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1926
 #1909.
3) 
 Ανδρέας Κυρτάτας του Αντωνίου, 1929 (+2009)
 #2703.
4) Γεώργιος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1931
 #2705.
5) 
 Ανδριάνα του Γεωργίου Τατάκη, 1900 (+1981)
 #1082.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1083.
2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1084.
3) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1085.
4) Μαντούλα του Μιχαήλ Πολέμη, 1927
 #1086.
6) Αττική του Γεωργίου Τατάκη,
 #3639.
1) Ανδριάνα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4653.
2) Μαντούλα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #4654.
3) Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935
 #2797.
7) Νικόλαος Τατάκης του Γεωργίου, (Νικολάρας)
 #3640.
1) Γεώργιος Τατάκης του Νικολάου,
 #3651.
8) Μιχάλης Τατάκης του Γεωργίου,
 #3641.
9) Αντώνης Τατάκης του Γεωργίου,
 #3642.
4) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866
 #1873.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1893 (+ΒΠΠ)
 #1875.
1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, (+ )
 #1881.
2) 
 Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1930
 #1544.
3) 
 Επαμεινώνδας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1933
 #1883.
4) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1936
 #1841.
2) Ελευθέριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1895 Η.Π.Α.
 #1876.
3) Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1900
 #1877.
1) Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1926
 #1531.
2) Σταμάτης Σύμπουρας του Μιχαήλ, 1928
 #1887.
4) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, Η.Π.Α.
 #1878.
5) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, Η.Π.Α.
 #1879.
5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1870 (Καπταγιάννης) ανύμφευτος
 #3631.
6) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3632.
7) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3633.
8) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3634.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5