Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,  #3652.

12345
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #3654.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1790 (Μπαμπούσκος)
 #3658.
1) Μαρούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1833
 #3660.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1836
 #2024.
1) Θεοδόσιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1868
 #2028.
2) Αννίκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1872
 #2029.
1) Ελένη του Θεοδωρή Χαρχαρού,
 #2031.
2) - του Θεοδωρή Χαρχαρού, στην Πόλη
 #2032.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,

3652