Πατέρας:   
Ιωάννης Μανδαράκας, από Βουρκωτή  #6175.
Μητέρα:   
Αργυρώ,  #6176.

12345
Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905 (Σούφης)  #3836.
1) Ιωάννης Μανδαράκας του Αριστείδη, 1943
 #4879.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Μανδαράκα, 1977
 #6188.
2) Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1981
 #6435.
2) Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945
 #4880.
1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.
1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176