Πατέρας:   
Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1785 (Κρεμμύδας)  #4493.
Μητέρα:   
Μαρία, 1809  #4494.

12345
Ιωάννης Χαζάπης του Νικολάου, 1840  #4073.
1) Μαρία του Ιωάννη Χαζάπη, 1869
 #4496.
2) Νικόλαος Χαζάπης του Ιωάννη, 1872 (+ )
 #4497.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1785

4493

Μαρία, 1809

4494