Πατέρας:   
Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786  #4720.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1789  #4721.

12345
Δημήτριος Μαύρος (ή Σύμπουρας) του Ανδρέα, 1817  #4330.
1) Νικόλαος Μαύρος του Δημητρίου, 1840
 #4722.
2) Ανδρέας Μαύρος του Δημητρίου, 1844
 #4723.
3) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1847
 #4724.
4) Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850
 #4725.
1) Λεωνίδας Στεφάνου του Δημητρίου, 1896 (+1934)
 #4855.
2) Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #4856.
1) Χρυσάνθη του Νικολάου Στεφάνου,
 #5567.
1) Sotiri Sam Soter του Νικολάου, 1925 (+2015)
 #5568.
2) Θεοδώρα Dora του Νικολάου Soter,
 #5569.
3) Χρήστος Chris Soter του Νικολάου,
 #5570.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Στεφάνου, 1911
 #4619.
1) Νίκη του Παναγιώτη Βιδάλη, 1933
 #4621.
2) Ευανθία του Παναγιώτη Βιδάλη, 1934
 #4620.
3) Θεοδώρα του Παναγιώτη Βιδάλη, 1936
 #4622.
3) Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,
 #4859.
1) Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974) (Καπούτ)
 #4703.
4) Αντρείκος (Γκόσας) Στεφάνου του Νικολάου, 1905
 #4786.
1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντρίκου, 1950
 #4865.
2) 
 Θεοδώρα του Αντρείκου Στεφάνου, 1943
 #2115.
3) Κυριακή του Αντρίκου Στεφάνου, 1945
 #4866.
4) Διαμάντη του Αντρίκου Στεφάνου, 1953
 #4867.
5) Δημήτρης Στεφάνου του Νικολάου,
 #5818.
3) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #4857.
5) Θεοδόσιος Μαύρος του Δημητρίου, 1854
 #4726.
6) Ελένη του Δημητρίου Μαύρου, 1856
 #4727.
7) Αμύρισα του Δημητρίου Μαύρου, 1859
 #4728.
8) Ζαχαρούλα του Δημητρίου Μαύρου, 1861
 #4729.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721