Πατέρας:   
Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823  #4679.
Μητέρα:   
Λασκαρού, 1838  #4680.

12345
Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858  #4681.
1) Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,
 #4342.
1) 
 Ασπασία του Νικολάου Τσατσόμοιρου,
 #2649.
1) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου,
 #2650.
2) Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,
 #905.
1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.
1) Άρης Νταϊρόπουλος,
 #5575.
2) Δημήτρης Νταϊρόπουλος,
 #5576.
3) Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου,
 #4343.
4) Βασίλειος Τσατσόμοιρος του Νικολάου, (Ξυλοσουγιάς)
 #4344.
1) Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Βασιλείου,
 #4346.
2) Μαρία του Βασιλείου Τσατσόμοιρου,
 #4347.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680