12345
Ευφροσύνη (Φρόσω) του Δημητρίου Κοντορούση, 1951 από Αλαδινού  #3513.
1) Αντώνιος Σύμπουρας, 1975
 #6182.

Επιγραφή στο δρομάκι προς τον Αη Σάββα εις μνήμην Ευφροσύνης Ν. Μπαφαλούκου