Πατέρας:   
Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806  #3971.
Μητέρα:   
Μαρία, 1816  #4029.

12345
Αντρείκος Σαρρής του Ιωάννη, (Γκούλος)  #4045.
1) Ιωαννης Σαρρής του Ανδρέα, 1894
 #4047.
2) Κώστας Σαρρής του Ανδρέα, 1896
 #4048.
1) Ανδρέας Σαρρής του Κωνσταντίνου,
 #4054.
3) Ελευθερία του Ανδρέα Σαρρή,
 #4049.
4) Ευστράτιος Σαρρής του Ανδρέα, 1900
 #4050.
5) Ανδριάνα του Ανδρέα Σαρρή,
 #4051.
6) Βασιλική του Ανδρέα Σαρρή,
 #4052.
7) Γεώργιος Σαρρής του Ανδρέα,
 #4053.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806

3971

Μαρία, 1816

4029