12345
Βιολέτα Μπαφαλούκου, από Μεσαριά  #4872.

Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου