Πατέρας:   
Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894 από Βουρκωτή  #6142.
Μητέρα:   
Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898  #6143.

12345
Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.
1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.
1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143