12345
Σοφία από Σάμο του Δημητρίου Βαποράκη, 1897 Σαμιώτισσα  #1111.

Γιαλαροί στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 4 Μαΐου 1937