12345
Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912 από Σάμο  #2836.
1) Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941
 #2817.
1) Στέφανος Γαλανός του Ευαγγέλου, 1960 (+2006)
 #787.
1) Διαμαντίνα του Στεφάνου Γαλανού, 1988
 #336.
2) Ειρήνη του Ευαγγέλου Γαλανού, 1963 (+2016)
 #1719.
1) Εβίτα του Κυριάκου Μοσχόβη, 1989
 #344.
2) Γιάννης Μοσχόβης του Κυριάκου, 1992
 #345.
3) Φιλία του Κυριάκου Μοσχόβη, 1998
 #346.
2) Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938
 #2837.
1) Πάτρα του Γεωργίου Σαμιωτάκη,
 #5368.
1) Ντίνα του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5371.
2) Φωτεινή του Γιώργου και της Πάτρας,
 #5372.
2) Ειρήνη του Γεωργίου Σαμιωτάκη,
 #5369.
1) Κωνσταντίνα του Μάνθου Μανσόλα,
 #5374.
3) Δημήτριος (Τάκης) Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1939 (+2012)
 #2838.
1) Νικολέτα του Δημητρίου Σαμιωτάκη,
 #5386.
2) Ειρήνη του Δημητρίου Σαμιωτάκη,
 #5387.

Tης Θεοτόκου το 1960, στο καφενείο του Ρούσσου