Πατέρας:   
Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,  #2971.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866 (Καντρέλα)  #2972.

12345
Γεώργιος Ισαρης του Δημητρίου, 1897 (+1942) (Μπουζούκος)  #2973.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ίσαρης,

5573

Δημήτριος Ισαρης του Γεωργίου,

2971

Ιωάννης Χαρχαρός, 1746

4165

Μαρία,

4166

Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1786

4167

Ανδριάνα, 1789 (+1854)

4170

Δημήτριος Χαρχαρός του Νικολάου, 1831

1626

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1798

1616

Διαμάντη του Σταματίου Πολέμη, 1805

1617

Αννέζα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1831

1620

Διαμάντη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1866

2972