Πατέρας:   
Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,  #3151.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3161.

12345
Αλέξανδρος Κέτσης του Νικολάου, 1785 (+1865)  #3163.
1) Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818
 #3117.
1) Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837
 #3482.
1) Μαργέτα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4112.
2) Σπυριδούλα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4113.
3) Μιχάλης Κέτσης του Αλεξάνδρου,
 #4114.
4) Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)
 #4115.
1) Αλέξανδρος Κέτσης του Αντώνη,
 #4123.
2) Δημήτριος Κέτσης του Αντώνη,
 #4125.
5) Ορσα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4108.
6) Ιωάννης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1881
 #4109.
1) Αγγελική του Ιωάννη Κέτση,
 #4117.
2) Αλέκος Κέτσης του Ιωάννη,
 #4118.
3) Νικόλαος Κέτσης του Ιωάννη,
 #4119.
4) Ειρηνούλα του Ιωάννη Κέτση,
 #4120.
7) Μαθιός Κέτσης του Αλεξάνδρου, χ.α.
 #4110.
2) Αντώνιος Κέτσης του Μιχαήλ, 1843 (+1868)
 #4105.
3) Μαρία του Μιχαήλ Κέτση, 1848
 #3011.
1) Ερηνιώ του Δημητρίου Γιαλούρη, 1871
 #2729.
1) Μαριώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1891
 #2730.
2) Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1892 (Μπακόλας)
 #2731.
3) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1894 (Αστακός)
 #2732.
4) Φρατζέσκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1899
 #2733.
5) Ελένη (Ελέγκω) του Νικολάου Φαλαγκά, 1907
 #2734.
2) Γιαννούλης Γιαλούρης του Δημητρίου, 1883 (Καμπουρογιαννούλης)
 #2811.
1) 
 Δημήτριος Γιαλούρης του Γιαννούλη,
 #2978.
2) Αθηνά του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1916
 #2979.
3) Γιώργης Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1919
 #758.
4) Σπύρος Γιαλούρης του Γιαννούλη, (+2018, Ιαν)
 #2980.
5) Λεωνίδας Γιαλούρης του Γιαννούλη,
 #2981.
6) Μαρία του Γιαννούλη Γιαλούρη,
 #2982.
3) Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883
 #3012.
1) Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)
 #4388.
2) Γεώργιος Κουρτέσης του Ιακώβου, Αυστραλία
 #4749.
3) Αντώνιος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1910
 #4750.
4) Μαρία του Ιακώβου Κουρτέση,
 #4751.
5) Μαρουλιώ του Ιακώβου Κουρτέση, 1920
 #1395.
6) 
 Παναγιώτης Κουρτέσης του Ιακώβου, 1921
 #2846.
7) Μιχαήλ Κουρτέσης του Ιακώβου, 1924 (Χάτζος)
 #1587.
8) Λεωνίδας Κουρτέσης του Ιακώβου, 1916
 #5588.
4) Ευτυχία του Δημητρίου Γιαλούρη,
 #3013.
4) Αθηνά του Μιχαήλ Κέτση, 1849 (+1849)
 #4106.
5) Μοδένη του Μιχαήλ Κέτση, 1853
 #2919.
6) Ρετζίνα του Μιχαήλ Κέτση, 1855
 #3153.
1) Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883
 #1925.
1) Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920
 #710.
2) Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)
 #1919.
3) Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου Σύμπουρα, 1932
 #1467.
4) Αγάπη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1928
 #737.
2) Αντώνιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1888 (+ )
 #3154.
3) Ανδρέας Σύμπουρας του Νικολάου, 1892
 #3155.
1) Νικόλαος Σύμπουρας του Ανδρέα, (Νικ)
 #3158.
2) Αντώνιος Σύμπουρας του Ανδρέα, (Τόνυ)
 #3159.
3) Ρετζίνα του Ανδρέα Σύμπουρα,
 #3160.
4) Ειρήνη (Ρετζινοπούλα) του Νικολού Σύμπουρα,
 #1303.
1) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Γιαννάκη (Ιωάννη), 1929 (+2001) (Καζαμίας) φωτογράφος
 #1304.
7) Τελεία του Μιχαήλ Κέτση, 1858
 #4107.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161