12345
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.
1) Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου, ίδιο πατέρα με ΙΣ
 #1682.
1) Γιώργος Σουσούδης του Μιχαήλ,
 #425.
2) Μόσχα του Μιχαήλ Σουσούδη,
 #426.
1) Ανθή (Λίτα) του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #427.
2) Μαρίκα του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #5166.
2) κόρη 1 του Γεωργίου Σουσούδη,
 #5180.
3) Δημήτριος Σουσούδης του Γεωργίου,
 #5181.
1) Γιώργος Σουσούδης του Δημητρίου,
 #5184.
2) κόρη του Δημητρίου Σουσούδη,
 #5185.
1) α δίδυμο1,
 #5186.
2) α δίδυμο2,
 #5187.
3) β δίδυμο1,
 #5188.
4) β δίδυμο2,
 #5189.
4) Παράσχος Σουσούδης του Γεωργίου,
 #5182.
1) Γιώργος Σουσούδης του Παράσχου,
 #5190.
2) κόρη του Παράσχου Σουσούδη,
 #5191.
5) Ιωάννης Σουσούδης του Γεωργίου,
 #861.
1) Γιώργης Σουσούδης του Ιωάννη,
 #451.
2) 
 Θεοδόσιος Σουσούδης του Ιωάννη,
 #452.
1) Γιάννης Σουσούδης του Θεοδοσίου, 2002
 #591.
2) Φλωρέζα του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2003
 #592.
3) Ειρήνη του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2007
 #593.
6) κόρη 2 του Γεωργίου Σουσούδη,
 #5183.