Πατέρας:   
Γιαννούλης Ξηροπαΐδης,  #3074.
Μητέρα:   
Μαρία,  #3075.

12345
Κρεζούλα του Γιαννούλη Ξηροπαΐδη,  #1633.
1) Γιαννούλης Μάνεσης (Γκλαβάς) του Κυριάκου, 1736
 #1634.
1) Μιχαήλ Μάνεσης (Γκλαβάς) του Γιαννούλη, 1760
 #1637.
1) Γιαννούλης Μάνεσης (Γκλαβάς) του Μιχαήλ, 1799 (+1853)
 #1640.
1) Ιωάννης Μάνεσης του Γιαννούλη, 1813 (+1862)
 #1641.
2) Αντώνιος Μάνεσης του Γιαννούλη, 1815
 #908.
3) 
 Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1825
 #1642.
4) Βιολέτα του Γιαννούλη Μάνεση, 1828
 #1643.
5) Ασημίνα του Γιαννούλη Μάνεση, 1833
 #1644.
2) Γεωργάκης Μάνεσης (Γκλαβάς) του Γιαννούλη,
 #1638.
2) Μιχαήλ Μάνεσης (Γκλαβάς) του Κυριάκου, 1738
 #1635.
1) Γιαννούλης Μάνεσης ή Γκλαβάς του Μιχαήλ, 1774
 #1665.
1) Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1802 (+1842, Ιούνιος)
 #1667.
1) Αικατερίνη του Μιχαήλ Μάνεση, 1830
 #1669.
2) Γιαννούλης Μάνεσης του Μιχαήλ, 1834
 #1670.
3) Φρατζέσκα του Μιχαήλ Μάνεση, 1834
 #1671.
4) Γεώργιος Μάνεσης του Μιχαήλ, 1838 (+1849)
 #1672.
5) Μιχαήλ Μάνεσης του Μιχαήλ, 1842
 #1673.
2) Μαρία του Γιαννούλη Μάνεση, 1815
 #1200.
1) Φραντζέσκα του Νικολάου Πολέμη, 1834
 #1201.
2) Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1841 (Ταλαράς)
 #1202.
3) Αννέζα του Νικολάου Πολέμη, 1842
 #1203.
4) Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844 (Μπαρέζα)
 #1204.
5) Γιαννούλης Πολέμης του Νικολάου, 1846
 #1205.
6) Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851 (Τουλούμης)
 #1206.
7) Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926) (Σουμανέτης)
 #1207.
3) Φρατζέσκα του Κυριάκου Μάνεση, 1740
 #1636.
1) Δημήτριος Ντουμπλής του Γιαννάκη,
 #1675.
2) Ασημίνα του Γιαννάκη Ντουμπλή,
 #1676.
3) Αννέζα του Γιαννάκη Ντουμπλή,
 #1677.
4) Μαρία του Γιαννάκη Ντουμπλή,
 #1678.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γιαννούλης Ξηροπαΐδης,

3074

Μαρία,

3075