Πατέρας:   
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.
Μητέρα:   
σύζυγος 1,  #5178.

12345
Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου, ίδιο πατέρα με ΙΣ  #1682.
1) Γιώργος Σουσούδης του Μιχαήλ,
 #425.
2) Μόσχα του Μιχαήλ Σουσούδη,
 #426.
1) Ανθή (Λίτα) του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #427.
2) Μαρίκα του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #5166.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 1,

5178