12345
Μαριάνα Λιάφα, 1962  #1849.
1) Μιχάλης Κυρτάτας του Νικολάου, 1986
 #1850.
2) Πάρις Κυρτάτας του Νικολάου, 1992
 #1851.

Μαριάνα Λιάφα Κάρτα