Πατέρας:   
Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,  #4687.
Μητέρα:   
Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858  #4681.

12345
Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,  #4342.
1) 
 Ασπασία του Νικολάου Τσατσόμοιρου,
 #2649.
1) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου,
 #2650.
2) Διαμάντη του Νικολάου Τσατσομοίρου,
 #905.
1) Ειρήνη του Δημητρίου Πολέμη,
 #586.
1) Άρης Νταϊρόπουλος,
 #5575.
1) Μαρία του Άρη Νταϊρόπουλου,
 #5578.
2) Δημήτρης Νταϊρόπουλος,
 #5576.
1) Ηρακλής Νταϊρόπουλος του Δημητρίου,
 #5580.
3) Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου,
 #4343.
4) Βασίλειος Τσατσόμοιρος του Νικολάου, (Ξυλοσουγιάς)
 #4344.
1) Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Βασιλείου,
 #4346.
2) Μαρία του Βασιλείου Τσατσόμοιρου,
 #4347.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,

4687

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680

Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858

4681