Πατέρας:   
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.
Μητέρα:   
σύζυγος 2,  #5179.

12345
Ιωάννης Σουσούδης του Γεωργίου,  #861.
1) Γιώργης Σουσούδης του Ιωάννη,
 #451.
2) 
 Θεοδόσιος Σουσούδης του Ιωάννη,
 #452.
1) Γιάννης Σουσούδης του Θεοδοσίου, 2002
 #591.
2) Φλωρέζα του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2003
 #592.
3) Ειρήνη του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2007
 #593.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γεώργιος Σουσούδης,

5177

σύζυγος 2,

5179