12345
Φλώρα Αμωράτη,  #1835.
1) Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου,
 #2280.
2) Κατερίνα του Σταματίου Σύμπουρα,
 #2281.

Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)