Next 
12345
Ιωάννης Μπάλσης,  #4928.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Ιωάννη,
 #4930.
1) Ιωάννης Μπάλσης του Δημητρίου, 1837 (+1837, Ιουλιος)
 #4933.
2) Νικόλαος Μπάλσης του Δημητρίου, 1839
 #3872.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Νικολάου, 1865
 #4938.
2) Ανδρέας Μπάλσης του Νικολάου, 1867
 #4939.
1) Νικόλαος Μπάλσης του Ανδρέα, 1897
 #4943.
3) Μιχαήλ Μπάλσης του Νικολάου, 1872
 #4940.
4) 
 Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884
 #3956.
1) Νικόλαος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1915
 #4308.
2) Βασίλειος Μπάλσης του Ευαγγέλου, 1920
 #1341.
3) Ειρήνη του Ευαγγέλου Μπάλση, 1927
 #1259.
3) Φλωρέζα του Δημητρίου Μπάλση, 1843 (+1860)
 #4934.
4) Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1847
 #4935.
5) Ιωάννης Μπάλσης του Δημητρίου, 1847
 #4936.
6) Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1850
 #3515.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Αντωνίου, 1878
 #3516.
2) Μιχαήλ Μπάλσης του Αντωνίου, 1882
 #3517.
2) Αντώνιος Μπάλσης του Ιωάννη,
 #4931.