Πατέρας:   
Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775  #5002.
Μητέρα:   
Ανέζα (και Ασημίνας Ζάνα(?) Παρόδου) (ίσως Ζαννή) του Λορέντζου Καΐρη, 1797  #5003.

12345
Νικολός Δουλμπέρης του Ιωάννη, 1813  #5004.
1) Ειρήνη του Νικολάου Δουλμπέρη, 1854
 #4699.
1) Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877 (Χρούσης)
 #4585.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Ζαννάκη,
 #3102.
1) 
 Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1929
 #3103.
2) Μαρουλιώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά,
 #3104.
2) Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909
 #4142.
1) 
 Γεώργιος Ζαννής του Ιωάννη, 1936
 #4143.
2) Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, 1943
 #4145.
3) Νικόλαος Ζαννής του Ιωάννη, 1945
 #4144.
3) Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)
 #4702.
1) Μαντούλα του Δημητρίου Ρούσσου, 1942
 #4862.
2) Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, 1944
 #4864.
3) Κατίνα του Δημητρίου Ρούσσου, 1947
 #4863.
2) Ιωάννης Ζαννάκης του Νικολάου, 1881 (Γιαννιός)
 #3096.
3) Δημήτριος Ζαννάκης του Νικολάου, 1883
 #4700.
4) Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,
 #3797.
1) Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901
 #1902.
1) Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930
 #1915.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Μπουλμέτη, 1934
 #1916.
3) Μαριώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1932 (+2017)
 #1917.
4) Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1941
 #1918.
2) 
 Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904
 #3798.
1) 
 Μαρίκα του Πέτρου Πέτσα, 1926
 #3958.
2) 
 Βασίλειος Πέτσας του Πέτρου, 1927
 #3959.
3) Ιωάννης Πέτσας του Πέτρου, 1928
 #1765.
4) Λεωνίδης Πέτσας του Πέτρου, 1930
 #1123.
5) 
 Διαμάντη του Πέτρου Πέτσα, 1931 (Φράπα)
 #820.
6) Νικόλαος Πέτσας του Πέτρου, 1933
 #3960.
7) 
 Αντωνία του Πέτρου Πέτσα, 1934
 #3962.
8) Ελένη του Πέτρου Πέτσα, 1937
 #3963.
3) Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903
 #3747.
1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Αντωνίου, 1933
 #2094.
2) Διαμάντη του Αντωνίου Μπουλμέτη, 1938
 #3804.
4) 
 Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908
 #3799.
1) Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)
 #3817.
2) Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936
 #3818.
3) Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943
 #3819.
5) 
 Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909
 #1000.
1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Χρήστου, 1938
 #3556.
2) Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942
 #2892.
6) 
 Ηλίας Μπουλμέτης του Ιωάννη,
 #3800.
1) 
 Ιωάννης Μπουλμέτης του Ηλία,
 #3808.
7) 
 Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917
 #3801.
1) Μαρία του Νικολάου Μανδαράκα, 1941
 #2160.
2) Αργυρώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1943
 #1727.
8) Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921 (+ )
 #3802.
1) Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945
 #2824.
2) Μαρία του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1951
 #3788.
5) Ελένη του Νικολάου Ζαννάκη,
 #4701.
1) Ελευθέριος Τριανταφυλλάκης,
 #4706.
2) Ειρήνη Τριανταφυλλάκη,
 #3832.
6) Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1893
 #4183.
1) Ειρήνη του Λεωνίδα Ζαννάκη,
 #4707.
2) Νικόλαος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1922 (Κόρκολος)
 #1586.
1) Λεωνίδας Ζαννάκης του Νικολάου, 1954
 #4711.
2) Φραγκούλα του Νικολάου Ζαννάκη, 1961
 #4712.
3) Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924
 #3824.
1) Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961
 #4714.
4) Αντώνιος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1926
 #4709.
1) Φραγκούλα του Αντωνίου Ζαννάκη, 1958
 #4717.
2) Αικατερίνη του Αντωνίου Ζαννάκη, 1960
 #4718.
5) Δήμητρα του Λεωνίδα Ζαννάκη, 1935
 #4710.
1) 
 Θεόδωρος Κολυδάς του Νικολάου, 1959
 #4841.
2) Αικατερίνη του Νικολάου Κολυδά, 1965
 #4842.
2) Χαρίκλεια του Νικολάου Δουλμπέρη, 1856
 #5007.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Ροΐδης,

5000

Ασημίνα,

5001

Ιωάννης Ροΐδης ή Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1775

5002

Ανέζα (και Ασημίνας Ζάνα(?) Παρόδου) (ίσως Ζαννή) του Λορέντζου Καΐρη, 1797

5003