Πατέρας:   
Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια  #1097.
Μητέρα:   
Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,  #1132.

12345
π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)  #1133.
1) Ιπποκράτης ιερεύς Πολέμης του Ιωάννη, 1929
 #1137.
1) Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη,
 #1142.
2) Ζαννής Πολέμης του Ιωάννη, 1930 (+1990)
 #1138.
1) Ματίνα του Ζαννή Πολέμη,
 #1144.
2) Λασκαρώ του Ζαννή Πολέμη,
 #1145.
3) Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1139.
1) Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,
 #1147.
1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.
4) 
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,
 #1140.
1) Αλίκη του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1149.
2) Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,
 #1150.
1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.

Ο γάμος του Γλυνού Κωνσταντή του Αριστείδη με τη Μαργέτη Μαρίκα του Γιάννη


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι)          Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

537

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094

Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874

1097

Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,

1132