12345
Αθανάσιος Σπανόπουλος, Πειραιά  #2680.
1) Ελένη Σπανοπούλου, 1933
 #2506.
1) Μαρία του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1961
 #2274.
2) Εριφίλη (Έφη) του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1964
 #2507.
2) Ιωάννης Σπανόπουλος,
 #2681.

Μπέη Μαριγούλα του Θεοδώρου και ο σύζυγος της Σπανόπουλος Αθανάσιος