Πατέρας:   
Ιωάννης Μυτήλιας του Μαρίνου,  #3373.

12345
Φίλιππος Μυτήλιας του Ιωάννη, 1817  #3375.
1) Ιωάννης Μυτήλιας του Φιλίππου,
 #3379.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Μυτήλιας του Μαρίνου,

3373