12345
Αυγουστής Μπάλκας του Γεωργίου, 1802  #5693.
1) Νικόλαος Μπάλκας του Αυγουστή, 1826
 #5690.
1) Αυγουστής Μπάλκας του Νικολάου, 1866
 #5672.
1) Νικόλαος Μπάλκας του Αυγουστή,
 #5674.
1) 
 Αυγουστής Μπάλκας,
 #2237.
2) Φρόσω του Νικολάου Μπάλκα,
 #5677.
2) Ανθή του Αυγουστή Μπάλκα, 1900
 #617.
1) 
 Δημήτρης Πολέμης του Ιωάννη, 1932 (+2005)
 #45.
2) Ασημίνα (Μίνα) του Ιωάννη Πολέμη, 1936
 #46.
3) Αυγουστής Πολέμης του Ιωάννη, 1946
 #47.
3) Άννα του Αυγουστή Μπάλκα,
 #5675.
1) Λεωνίδας Ραΐσης του Νικολάου,
 #5680.
2) Μαρίκα του Νικολάου Ραΐση,
 #5681.
4) Ειρήνη του Αυγουστή Μπάλκα, 1910 (+2014)
 #3432.
1) Όρσα (Σούλα) του Νικολάου Φαλαγκά, 1947
 #851.
2) Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου,
 #941.
2) Αντώνιος Μπάλκας του Νικολάου, 1869
 #5692.
2) Δημήτριος Μπάλκας του Αυγουστή, 1828
 #5695.
3) Πετρινόλα του Αυγουστή Μπάλκα, 1834
 #5696.
4) Μαρία του Αυγουστή Μπάλκα, 1838
 #5697.
5) Λεωνίδας Μπάλκας του Αυγουστή, 1850
 #5698.
6) Μαριγώ του Αυγουστή Μπάλκα, 1851
 #5993.
7) Πολύβιος Μπάλκας του Αυγουστή, 1852
 #5994.