Πατέρας:   
Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)  #5882.

12345
Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, π.1625 (+1712)  #5883.
1) Νικολός Καΐρης του Γιαννάκη, (+π.1710)
 #5886.
1) Γιαννάκης Καΐρης του Νικολού, 1718
 #5890.
2) Τζάννες Καΐρης του Γιαννάκη, 1712/18
 #5887.
3) Κασσάντρα του Γιαννάκη Καΐρη,
 #5888.
4) Δημητράκης Καΐρης του Γιαννάκη, (+1745/47)
 #5892.
1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητράκη, (+1788)
 #5716.
1) Δημήτριος Καΐρης του Τωμάζου, (+1777/83)
 #5879.
1) Τωμάζος Καΐρης του Δημητρίου, 1782
 #5881.
2) Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)
 #5717.
1) 
 Θεόφιλος Καΐρης του Νικολάου, 19/10/1784 (+13/1/1853)
 #5719.
2) Ευγένιος Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5723.
3) Ιωάσαφ Καΐρης του Νικολάου, (+1843)
 #5874.
4) Μαριγώ του Νικολάου Καΐρη, (+μ. 1865)
 #5722.
5) Λασκαρού του Νικολάου Καΐρη, π. 1795 (+1853)
 #5724.
6) Δημήτριος Καΐρης του Νικολάου, 1795 (+1861)
 #5721.
7) Ευανθία του Νικολάου Καΐρη, 2/8/1799 (+1866)
 #5720.
8) Σοφία του Νικολάου Καΐρη, (+π.1820)
 #5875.
3) Μιχαήλ Καΐρης του Τωμάζου, 1817
 #5880.
2) Αντριάνα του Δημητράκη Καΐρη, (+π.1799)
 #5896.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικολός Καΐρης, (+πρό 1666)

5882