Πατέρας:   
Γεώργιος Πουλίος του Μιχαήλ, 1784 (+1853)  #3405.
Μητέρα:   
Μαρία ή Μαριέτα,  #3406.

12345
Βαλεντίνος Πουλίος του Γεωργίου, 1841  #3409.
1) Δημήτριος Πουλίος του Βαλεντίνου,
 #3414.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γεώργιος Πουλίος του Μιχαήλ, 1784 (+1853)

3405

Μαρία ή Μαριέτα,

3406