Πατέρας:   
Δημήτριος Βλάμης, από Απροβάτου  #6107.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #6108.

12345
Γεώργιος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1920 από Απροβάτου  #3964.
1) Πέτρος Βλάμης του Γεωργίου, 1956
 #5221.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Βλάμης,

6107

Ειρήνη,

6108