12345
Γεώργιος Ελευθερίου του Παντελεήνονος και της Μαριγώς, 1913 από Κόρθι  #4435.
1) Μαρίκα του Γεωργίου Ελευθερίου, 1950
 #4438.
2) 
 Παντελής Ελευθερίου του Γεωργίου, 1951
 #4436.
1) Γεώργιος Ελευθερίου του Παντελή,
 #5111.
2) αγόρι (Βασίλης ?) Ελευθερίου του Παντελή,
 #5307.
3) 
 Νικόλαος Ελευθερίου του Γεωργίου, 1954
 #4437.