Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878 από Άρνη  #4966.
Μητέρα:   
Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883  #4967.

12345
Αντωνούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1926  #4777.
1) Δημήτριος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1957
 #4979.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5641.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Αντωνίου, 1966
 #4980.
1) Μάριος Κυρτάτας του Ιωάννου,
 #5642.

Τα αγόρια του Δημοτικού


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967