Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

12345
Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866  #370.
1) 
 Αντώνης Στεφάνου του Πέτρου, (Τσουλής)
 #375.
1) Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #386.
2) Αργυρώ του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1591.
3) Διογένης Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #385.
4) Αθανασία του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1592.
2) Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894
 #91.
1) Χαρίλαος Στεφάνου του Δημητρίου, 1917 (+1988)
 #92.
1) 
 Τσουρανιώ του Χαριλάου Στεφάνου, 1942 (+2017)
 #7.
1) 
 Νίκος Πολέμης του Ανδρέα, 1962
 #5112.
2) Μίνα του Ανδρέα Πολέμη, 1969
 #5116.
2) 
 Δημήτρης Στεφάνου του Χαριλαου, 1952 (+1999)
 #89.
2) Πέτρος Στεφάνου του Δημητρίου, 1920 (+1972)
 #94.
1) 
 Δημήτρης Στεφάνου του Πέτρου, 1952
 #97.
1) Πέτρος Στεφάνου του Δημητρίου,
 #106.
2) Αντωνία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #104.
3) Μαριπόπη του Δημητρίου Στεφάνου,
 #105.
2) 
 Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955
 #98.
1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.
3) 
 Γιάννης Στεφάνου του Δημητρίου, 1923 (+2018)
 #93.
1) Δημήτρης Στεφάνου του Γιάννη, 1957
 #96.
4) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)
 #95.
1) Μαρουλίτσα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1953
 #101.
2) Δέσποινα του Γεράσιμου Πετρώνιου, 1957
 #102.
1) Ειρήνη Νεκταρία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #103.
3) Μαρία του Πέτρου Στεφάνου, 1895 (Καλομαρία)
 #372.
4) Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899 (Γιαννίκος)
 #374.
1) 
 Πέτρος Στεφάνου του Νικολάου, 1935 (+2016)
 #382.
2) Χαράλαμπος Στεφάνου του Νικολάου, 1937
 #383.
1) Μαρία του Χαράλαμπου, 1971
 #384.
5) Φραεσκούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #373.
1) Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου, 1932
 #379.
1) Δημήτρης Χαρχαρός του Μιχάλη, 1952
 #380.
1) Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου,
 #596.
2) Κωνσταντίνα του Δημητρίου Χαρχαρού,
 #1193.
2) Φρατζεσκούλα (Κούλα) του Μιχάλη, 1957
 #381.
6) Ευτυχία του Πέτρου Στεφάνου, 1905
 #378.
1) Νικολός Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1930
 #392.
7) Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,
 #377.
1) Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,
 #389.
1) Γιάννης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #390.
1) Χρυσή του Ιωάννη Ρούσσου,
 #5389.
2) 
 Δημήτρης Ρούσσος του Κωνσταντίνου,
 #391.
1) Νικολέτα του Δημητρίου Ρούσσου,
 #1194.
2) Κωνσταντίνος Ρούσσος του Δημητρίου,
 #1195.
8) Ανεζούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #376.
1) Νικολός Κοραχάης του Αλεξάνδρου,
 #387.
2) Βαγγέλης Κοραχάης του Αλέξανδρου,
 #388.

Οδός Αντωνίου Π. Στεφάνου. Επιγραφή κοντά στο γεφύρι του Καραβά.


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477