Πατέρας:   
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.
Μητέρα:   
Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

12345
Κωνσταντίνος Σταμάτης του Νικολάου, 1928  #3821.
1) Νικόλαος Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1957
 #3822.
2) Μιχαήλ Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1962
 #3823.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137