Πατέρας:   
Δήμας Κακλαμάνης του Αντωνίου (ή Μιχαήλ) και της Βασιλικής, 1873  #3825.
Μητέρα:   
Αρετή,  #3826.

12345
Αντώνιος Κακλαμάνης του Δήμα, 1894  #3794.
1) Κατίνα του Αντωνίου Κακλαμάνη, 1928
 #3830.
1) Παρασκευούλα (Σούλα) του Γεωργίου Χέλμη, 1955
 #2441.
1) Αντώνης Τζουμέζης του Δημητρίου,
 #2442.
1) Δημήτριος Τζουμέζης του Αντωνίου, 2014
 #5312.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δήμας Κακλαμάνης του Αντωνίου (ή Μιχαήλ) και της Βασιλικής, 1873

3825

Αρετή,

3826