12345
Δημήτριος Στρατής του Κ., (Μένητες)  #1124.
1) Αννέτα του Δημητρίου Στρατή, 1936
 #5689.
1) Ελένη του Γεωργίου Σαλουβάρδου, 1960
 #6119.
2) Μαρία του Γεωργίου Σαλουβάρδου, 1970
 #6120.

Γιαλαροί στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 4 Μαΐου 1937