Πατέρας:   
Φρατζέσκος Κέτσης ή Λέκκας του Ζ.,  #1813.
Μητέρα:   
Αννέζα του Ιωάννη Ρούσσου,  #1814.

12345
Ζάννες Λέκκας του Φρατζέσκου, 1870 από Αποίκια  #1815.
1) Φραντζέσκος Λέκκας του Ζαννή, 1924
 #1803.
1) Ζάννες Λέκκας του Φραντζέσκου, 1955 (+2018)
 #1809.
1) Φρατζέσκος Λέκκας του Ζάννε, 1984
 #5304.
1) Ζαννής Λέκκας του Φρατζέσκου, 2016
 #5561.
2) Σοφία του Φρατζέσκου Λέκκα, 2017
 #6555.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Φρατζέσκος Κέτσης ή Λέκκας του Ζ.,

1813

Αννέζα του Ιωάννη Ρούσσου,

1814