12345
Λευτέρης Μπήλιας, από Πειραιά  #2492.
1) Άντα του Λευτέρη Μπήλια,
 #6444.

Η Πέτσα Λασκαρίτσα του Γεωργίου (1242) και ο σύζυγος της Μπήλιας Λευτέρης