12345
Δημήτριος Μπόνης του Θεοφίλου,  #2955.
1) 
 Αννα του Δημητρίου Μπόνη,
 #2956.
1) Μιχαήλ Πιάγκος του Ιωάννη,
 #2958.
1) John Πιάγκος του Μιχαήλ,
 #2960.
2) Marianne του Μιχαήλ Πιάγκου,
 #2961.
2) Χρυσούλα του Δημητρίου Μπόνη,
 #907.