Πατέρας:   
Αντώνιος Σύμπουρας ή Μαύρος του Μιχαήλ, 1793  #3000.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1796  #2997.

12345
Ζάννα του Αντωνίου Σύμπουρα ή Μαύρου, 1813  #3024.
1) Μιχαήλ Χαζάπης του Αντωνίου, 1832
 #3879.
2) Ιωάννης Χαζάπης του Αντωνίου, 1835
 #3881.
3) Λασκαρώ του Αντωνίου Χαζάπη, 1844
 #609.
1) Πηνελόπη του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1866 (Χιώταινα)
 #554.
2) Σταμάτιος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, Παρίσι χ.α.
 #555.
3) Αντώνιος Πολέμης του παπα Μιχαήλ,
 #556.
1) Λασκαρώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #559.
2) Μαριώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #560.
4) Αννίκα του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1871
 #557.
5) Αυγουστής Πολέμης του παπα Μιχαήλ,
 #558.
4) Νικόλαος Χαζάπης του Αντωνίου, 1851
 #3882.
5) Μαρία του Αντωνίου Χαζάπη, 1853
 #3883.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σύμπουρας ή Μαύρος του Μιχαήλ, 1793

3000

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1796

2997