Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.

12345
Θεόδωρος Βολτής του Λεονάρδου,  #4513.
1) Ανδρέας Βολτής του Θεοδώρου,
 #4534.
1) Ειρήνη του Ανδρέα Βολτή, 1823
 #4537.
1) Μαρία του Αντωνίου Αμωράτη, 1840
 #4541.
2) Μαλάμα του Αντωνίου Αμωράτη, 1843
 #4542.
3) Νικόλαος Αμωράτης του Αντωνίου, 1845
 #4543.
2) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1828
 #4538.
1) Ανδρέας Αθανασίου του Νικολάου, 1850
 #4545.
3) Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829
 #4286.
1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.
4) Θεόδωρος Βολτής του Ανδρέα,
 #4539.
1) Ιωάννης Βολτής του Θεοδώρου, 1838
 #4551.
2) Λεονάρδος Βολτής του Θεοδώρου,
 #4535.
1) Μιχαήλ Βολτής του Λεονάρδου, 1846
 #4552.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511