Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894 από Βουρκωτή  #6142.
1) Θεόδωρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1923 (Μπονόρος) από Βουρκωτή
 #3952.
1) Ευτυχία του Θεοδώρου Στεφάνου, 1954
 #1843.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Σαρρή,
 #5264.
2) Βασίλης Σαρρής του Μιχαήλ,
 #5265.
2) Λεωνίδας Στεφάνου του Θεοδώρου, 1959 (+.)
 #3953.
3) Δημοσθένης Στεφάνου του Θεοδώρου, 1965 (+2017)
 #3954.
2) Ειρήνη του Λεωνίδα Στεφάνου, 1928
 #6145.
3) Νικόλαος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1929
 #6144.
4) Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή
 #4881.
1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.
1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.