Νίκος Μανδαράκας,  #5531.
1) Αντώνης Μανδαράκας του Νικολάου, 1934 από Βουρκωτή
 #5533.
1) Ελένη του Αντωνίου Μανδαράκα, 1961
 #743.
1) Αντώνης Δαγιάσης του Λούη,
 #744.
2) Νίκος Μανδαράκας του Αντωνίου, 1964
 #5537.
3) Φραγκούλα του Αντωνίου Μανδαράκα, 1969
 #5538.
4) Βασιλική του Αντωνίου Μανδαράκα, 1973
 #5539.
2) Γιάννης Μανδαράκας του Νικολάου, 1941 από Βουρκωτή
 #5534.
1) Νίκος Μανδαράκας του Γιάννη, 1965
 #5542.
2) Λούης Μανδαράκας του Γιάννη, 1966
 #5543.
3) Ελένη του Γιάννη Μανδαράκα, 1964
 #5544.
3) Σοφία του Νικολάου Μανδαράκα, 1932 από Βουρκωτή
 #5535.
1) Ρένα του Κωνσταντίνου Γιαννίση, 1969
 #5546.
1) Σοφία του Ιωακείμ Γιαννίση,
 #5548.
4) 
 Φιλιώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1932 από Βουρκωτή
 #2498.
1) 
 Αντώνιος Μπουκουβάλας του Χρήστου, 1957
 #2499.
1) Αλέξανδρος Χρήστος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1989
 #2502.
2) Chloe Φιλιώ του Αντωνίου Μπουκουβάλα,
 #2503.
2) 
 Νικόλαος Μπουκουβάλας του Χρήστου, 1963 (+.)
 #2500.
5) Μόσχα του Νικολάου Μανδαράκα, 1935 από Βουρκωτή
 #4041.
1) Φραγκούλα του Χαράλαμπους Σαρρή, 1958 (+2017)
 #4042.
1) Χαρά του Νικολάου Μόνου,
 #5377.