Εύρεση δένδρων με συνύπαρξη δύο προσώπων
Στη σελίδα αυτή εκμεταλευόμαστε τις advanced τεχνικές στο Google Search,
ώστε να επισημάνουμε σελίδες κοινών γενεαλογικών δένδρων δύο προσώπων.

Αφού συμπληρώσουμε τους κωδικούς των δύο προσώπων στα πεδία πιο κάτω στην σελίδα,
στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Find και βγαίνει η σελίδα/ες με τα αποτελέσματα.

Η συμπλήρωση γίνεται μόνο με το αριθμητικό μέρος, 
δηλαδή μόνο 100, 1548, 3158 κτλ χωρίς όμως τη δίεση (#) και την τελεία (.)

Όμως πριν δοκιμάσετε την δυνατότητα, θα πρέπει, 
πρίν έρθετε στη σελίδα αυτή, να γνωρίζετε ήδη τους κωδικούς των προσώπων που ερευνάτε.
Δηλαδή να έχετε εντοπίσει τα πρόσωπα μέσα στο plegma των σελίδων-δένδρων ή στους καταλόγους,
να έχετε σημειώσει σε ένα χαρτάκι τους κωδικούς των, και κατόπιν να αναζητήσετε.
Δώσατε κωδικό πρώτου προσώπου:
Δώσατε κωδικό δεύτερου προσώπου:
Πατείστε για συνέχεια:

Η αναζήτηση γίνεται στα δένδρα με βάθος 5, στα οποία φαίνονται οι συγγένειες μέχρι τρίτα εξαδέλφια.

Δυνατόν να παρουσιαστούν σελίδες με δένδρα όπου οι κωδικοί συνδέονται με εξ αγχιστείας συγγένεια.

Οι σελίδες είναι στατικές html και όχι δυναμικές, δηλαδή είναι σταθερά κείμενα και δεν παράγονται κάθε φορά.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπείτε στον κόπο, μετά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων και για κάθε σελίδα, 
να εντοπίσετε τα πρόσωπα χρησιμοποιώντας το Find (Ctrl+F) του browser (IE, Firefox κτλ).

ΥΓ.1
1) Ο μηχανισμός εκμεταλεύεται την δυνατότητα "text1 text2 site:όνομα_site" που παρέχει η μηχανή αναζήτησης της Google.
2) Ερευνούμε να δώσουμε καλύτερη τεχνική λύση.
3) Καλή Επιτυχία!

ΥΓ.2
Μπορείτε να δοκιμάσετε καρφωτά (παρακάμπτωντας) την παρούσα σελίδα,
στην αναζήτηση της Google, δύο λέξεις και στο site.
π.χ. αν αναζητήσετε "Λέξη1 Λέξη2 site:www.steniotes.gr/plegma/3" , 
η αναζήτηση θα γίνει στις σελίδες μέχρι 3 στήλες.
Αν αναζητήσετε "Λέξη1 Λέξη2 site:www.steniotes.gr/plegma/4" , 
η αναζήτηση θα γίνει στις σελίδες μέχρι 4 στήλες.
Προς χάριν αυτής της αναζήτησης αφαιρέθηκαν τα # από την παράγραφο των προγόνων.

ΥΓ.3
Στον αρχικό σχεδιασμό των σελίδων του πλέγματος των Στενιωτών, 
το σκεπτικό ήταν, 
η αναζήτηση της συγγένειας να γίνεται 
μέσω του εντοπισμού των κοινών προγόνων που αναγράφονται στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας.
Αυτό και τελικά προτείνεται.