1

 

Χαλάς Παπανικόλας του … (Αποίκια)  #3110

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Χαλάς Αντώνιος του Παπανικόλα  #3111

 

 

 

 

 

12

 

Χαλάς Δημήτριος του Παπανικόλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D    

11

 

Χαλάς Αντώνιος του Παπανικόλα  #3111

1803

Ανέζα ...

D    

 

 

 

 

 

 

 

D

111

1822

Χαλά Ειρήνη του Αντωνίου #3114

 

 

D, Μ, M, D, D,

 

D

112

 

Χαλά Ασημίνα του Αντωνίου #1038

 

 

M,

 

 

113

1833

Χαλά Μαρία του Αντωνίου #3115

 

 

info

 

 

114

1834

Χαλάς Μιχαήλ του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1818

Κέτσης ή Λέκκας Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") #3117

1822

Χαλά Ειρήνη του Αντωνίου #3114

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

112

1836

Πολέμης Δημήτριος του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος" #1034

 

Χαλά Ασημίνα του Αντωνίου #1038

D

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113

1823

Καραπιπέρης Γεώργιος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Καραπιπέρης Λεονάρδος") #3118

γάμος 1847

1833

Χαλά Μαρία του Αντωνίου #3115

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χαλά Παπανικόλα      

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών