Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225) #1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: ΗΙ2-1225,

 

4 Στα Γιάλια κλπ.: Theotokou1930, Theotokou1934, Theotokou1937,

 

7 Σε μοναστήρια: AgiaEirini30AgiaEirini1936

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1878.

 

Μητρώο Θηλέων Στενιών ετών 1869  - 1900: OTM-394,

 

Γάμος to 1902 με τον Βεστάρχη Δημήτριο του Λεωνίδα (112) - info χωρίς απογόνους

 

Κατοικία: Spitia-A8 (Α8γ),

 

Οδοιπορικά: OdoiporikoPano1,

 

Παρεπώνυμο: Χαλικού

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα