Κυρτάτα Αννα του Αντωνίου (1411731) #2844 σύζ. Κουρτέση Παναγιώτη του Ιακώβου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: KGD-1411731, FGM-11 , KGM-136,

 

10 Από θρησκευτικές τελετές: Anastasi1963

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1933, School1934, School1935, School1935-2, School1937

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1924. Απεβίωσε to 2019.

 

Γάμος με τον Κουρτέση Παναγιώτη του Ιακώβου (136) #2846 info, ένας γιος

 

Κατοικία: Spitia-K5 (Κ5χ),

 

Λαογραφικά: Laog-ToKafeneioTouStathmou

 

Παρεπώνυμο: Βαριά

επιστροφή στην αρχική σελίδα