Φαλαγκάς Γιαννούλης του Νικολάου (Μαχμούτ) (14341) #2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: FNG-14341

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1926,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1913

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1907-1919,

 

Γάμος με την Κουντουρή Ειρήνη του Γεωργίου χωρίς απογόνους

 

Λαογραφικά: Laog-DyoIstoriesTisKatoxis, Laog-IstoriesApoTonPolemo,

 

Παρεπώνυμα: Καυκάλας, Καφάς, Μαχμούτ,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα