Κουρτέσης Δημήτριος του Ιακώβου (Τρυγιστής) (131) #4388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Φωτογραφίες:

 

5 Σε στιγμές χαράς: KourtesidesSeGlenti, GiortiSeSteniotikoSpiti

 

6 Στιγμιότυπα: ApogevmaLampris-50,

 

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1913,

 

15 Επιγραφές: Epig-MnimiKAntonDkourt,

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1904.

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1895-1906,

 

Γάμος το 1930 με την Ξηροπαΐδη Αγγελικώ του Βασιλείου (1232) #4385

 

Κατοικία: Spitia-A5 (Α5δ),

 

Παρεπώνυμο: Τρυγιστής,

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα